Na de crisis van 2012, waarin het voortbestaan van Rijksmuseum Twenthe op het spel stond, heeft het museum zich opnieuw uitgevonden. Niet de kunst staat centraal maar de mensen. In Rijksmuseum Twenthe is de kunst een middel om maatschappelijke verhalen te vertellen en om mensen te betrekken bij elkaar en op de inhoud. Daarom is de ondertitel ‘museum van oude en moderne kunst’ veranderd in ‘museum van de verbeelding’. In de museale missie is het als volgt omschreven:

Van alle kwaliteiten die wij bezitten is de verbeelding de meest menselijke. Het is de verbeelding die ons kunstwerken schenkt, verhalen vertelt, een verleden creëert, waarden vormt en houvast biedt. In een tijd waarin alles razendsnel verandert en waarin oude zekerheden wankelen is de verbeelding, meer dan ooit, van groot belang. Rijksmuseum Twenthe bestudeert, presenteert en stimuleert de menselijke verbeelding. Want het is de verbeelding waarmee we vorm en betekenis geven aan onze wereld.

Kortom, Rijksmuseum Twenthe is het museum van de verbeelding.

Er is een nieuw beleid geformuleerd; er is ingrijpend gereorganiseerd; belangrijke provinciale, nationale en internationale samenwerkingsprojecten zijn gerealiseerd en ook de samenwerking met de lokale en provinciale overheden is nieuw leven ingeblazen. De ingrijpende veranderingen resulteerden onder meer in een structurele ondersteuning door gemeente en provincie. De regionale banden zijn aangehaald en samenwerking is het belangrijkste strategische instrument geworden van het vernieuwde Rijksmuseum Twenthe. Samenwerking is essentieel omdat het museum nadrukkelijk een maatschappelijke, op de samenleving gerichte koers wil volgen.

Belangrijke tentoonstellingen werden gerealiseerd in samenwerking met internationale, nationale en ook provinciale partners. De tentoonstelling die Rijksmuseum Twenthe in het najaar van 2015 organiseerde over de Britse schilder Turner was een van de hoogtepunten van de afgelopen jaren.

J.M.W. Turner, Modern Italy. In de tentoonstelling Gevaar en Schoonheid, najaar 2015.

De verregaande samenwerking tussen Rijksmuseum Twenthe, De Museumfabriek en Tetem die medio 2015 van start ging is een doorbraak op het vlak van de educatie en een doorslaand succes met jaarlijks tienduizenden leerlingen.

Een andere doorbraak is de bestuurlijke fusie tussen Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek (toen nog onder de naam TwentseWelle) vanaf medio 2016. Er is één directie gekomen; één operationele organisatie en ook één Raad van Toezicht. De museumstichtingen bleven zelfstandige rechtspersonen met hun eigen doelstellingen, begrotingen en verplichtingen. Voor het publiek zijn er dus nog altijd twee musea. Twee musea die werken vanuit één visie die ze verschillend invullen. Voor allebei geldt dat ze de menselijke verbeelding centraal stellen. De Museumfabriek ontwikkelt zich de komende jaren tot een veelzijdig familiemuseum waar de menselijke verbeelding in de volle breedte gepresenteerd wordt. Rijksmuseum Twenthe is een kunstmuseum dat beschouwelijk is en dat belangrijke tentoonstellingen organiseert voor een landelijk publiek. In De Museumfabriek draait het om de kennis, het experiment en het meedoen. Rijksmuseum Twenthe stelt de intuïtie van de kunstenaar centraal. En daarmee vullen beide musea elkaar perfect aan.

In mei 2016 heeft de Raad voor Cultuur advies uitgebracht aan de minister over het beleidsplan van Rijksmuseum Twenthe over de periode 2017-2020. De raad was lovend over de wijze waarop het museum zich in de afgelopen jaren heeft geherpositioneerd en over de plannen van het museum voor de jaren daarna.

Vier jaar later werd een nieuw plan voor Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek samen geschreven onder de noemer: Het Museum binnenste buiten. Lees hier over het nieuwste transformatieplan voor de periode 2021-2024.

Collectiepresentatie Ars Longa, vita brevis. Zaal ingericht door Berend Strik.