De vraag hoe musea het vraagstuk van identiteit en relevantie kunnen benaderen, loopt als een rode draad door de vele uitgevoerde opdrachten…

Beknopte selectie van projecten O dubbel d:

De Museumfabriek (2016-e.v.) Directeur-bestuurder. Acht jaar na de opening van Museum TwentseWelle in 2008 komt dit hybride museum in grote problemen. Het museum was een fusie van een textielindustriemuseum, een natuurmuseum en een cultuurhistorische collectie. De fusie was feitelijk nooit voltooid. Vanaf 2016 gaat het museum door in nauwe samenwerking met Rijksmuseum Twenthe; met een nieuw formule en vanaf 2018 onder de naam De Museumfabriek. De Museumfabriek is het museum waar het gaat over creativiteit en meedoen; het museum waar het draait om de samenhang tussen natuur en cultuur, kunst en technologie, heden, verleden en toekomst.

Rijksmuseum Twenthe (2012-e.v.) Directeur-bestuurder. Ingrijpende reorganisatie en herpositionering van dit museum voor oude en moderne kunst als het Museum van de Verbeelding. Realisatie van grote tentoonstellingen over de Italiaanse hoog-renaissance, de Vlaamse primitieven, de Vlaamse barok, William Turner, Thomas Gainsborough, Alexander Roslin, Paula Modersohn-Becker, e.v.a. De programmering van hedendaagse kunst is een ode aan de spelende mens, met onder meer Jaap Drupsteen, Bart Hess, Atte Jongstra, Anne Wenzel en Peter Zegveld.

Batavialand, erfgoedpark der Lage Landen, Lelystad (2011-2013) Kwartiermaker. Drie erfgoedinstellingen aan de kust van Lelystad (Nieuw Land Erfgoedcentrum, Bataviawerf en RCE, afd. scheepsarcheologie) zoeken samenwerking. Arnoud Odding adviseert; schrijft het concept voor een groot nieuw erfgoedpark en werkt als kwartiermaker de plannen verder uit.

Theater Instituut Nederland – TIN (2011-2012). Advies, concept en projectleiding. Het TIN wil vanaf 2013 een doorstart maken als Theatermuseum. Arnoud Odding schrijft het innovatieve concept. Het nieuwe museum koppelt de thema’s van vandaag aan ons luisterrijke theaterverleden. Als proeve van bekwaamheid duikt het Theatermuseum voorjaar 2012 op in Den Haag met de tentoonstelling ‘Wie is de nar?’ Wie is die ongrijpbare figuur die ‘speelde’ met de machthebbers van weleer en die hen een spiegel voorhield? Wie zijn de narren van vandaag? Wie spelen er nu met de macht? Of is het allemaal slechts theater?

Nationaal Glasmuseum Leerdam (2004-2011) Directie. Tevens planvorming en realisatie van een transformatieplan voor het nieuwe Glasmuseum, inclusief de fusie met de Glasblazerij Leerdam, alsmede de renovatie en uitbreiding van het museum. Het museum is heropend in juni 2010. Het Nationaal Glasmuseum, nu op twee locaties, heeft zich in zes jaar tijd ontwikkeld tot digitaal kenniscentrum, experimenteel glaslab en fysieke schatkamer.

Stichting Fort Asperen (2008) – Gastcurator tentoonstelling “Dichter op de huid” in de zomer van 2008 in Fort Asperen. “Dichter op de huid” was een verkenning van de vele betekenissen van de huid. Een beeldende en een beschrijvende studie, op de raakvlakken van fysica, sociologie, filosofie, economie, beeldende kunst, vormgeving en poëzie. I.s.m. Tiziana Nespoli.

Natura Artis Magistra (2004-2006) – In het vervolg op het project om het voormalig Zoölogisch Museum van Artis nieuw leven in te blazen vroeg de directie van Artis of Arnoud Odding adviseur en projectleider wilde worden voor het complete vernieuwingsplan dat de dierentuin wilde opstellen. Het plan met een totale investeringsopdracht van € 80 miljoen is in 2006 afgerond en wordt nu gefaseerd ten uitvoer gebracht.

Artis / Zoölogisch Museum Amsterdam (2002-2003) – Advies en projectleiding van de planontwikkeling t.b.v. de restauratie en herinrichting van het Zoölogisch Museum van Artis met gebruikmaking van de oorspronkelijke collectie en het originele interieur uit 1855.

Projectbureau Zuidas Amsterdam / Stichting Virtueel Museum Zuidas (2001-2006) – Onder de noemer ‘Virtueel Museum Zuidas’ wordt sinds het voorjaar van 2001 gewerkt aan de realisatie van een bijzonder ambitieus kunstprogramma voor de Zuidas. Lid van de uitvoerende programmaraad Beeldende Kunst met als taak kunst te integreren met de gehele architectonische en stedenbouwkundige ontwikkeling van dit nieuwe Amsterdamse stadscentrum.

Museum Het Catharina Gasthuis te Gouda (2000-2002) – ‘Het Geheim van Gouda, de grootste tekeningen ter wereld’. Advies en integraal projectmanagement van de eerste omvangrijke tentoonstelling van de werk-tekeningen (cartons) van de beroemde glas in lood-ramen in de St Janskerk te Gouda.

Stichting Glas Amsterdam 2002 (2000-2002) – Concept en projectdirectie van de eerste Europese conferentie van de Glass Art Society (gevestigd te Seattle) met 1.400 deelnemers uit 20 verschillende landen. Tevens publieksmanifestatie met ondermeer omvangrijke tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum.

Stichting Eternally Yours (1993-2004) – Onderzoek naar de verlenging van de culturele levensduur van produkten. Sinds november 1995 bestuurslid, adviseur en projectleider van de gelijknamige stichting. In 1997 en 2003 zijn internationale studiecongressen georganiseerd. In 1997 en in 2004 zijn handboeken voor ontwerpers gepubliceerd.

Landelijk Gevangenismuseum Veenhuizen (1999-2001) – Integrale ontwikkeling Landelijk Gevangenismuseum Veenhuizen. Inclusief advies, inhoudelijk concept, inrichtingsvoorstellen, promotieplan, fondsen-wervingsplan en exploitatie-opzet, i.s.m. Roskam Produkties.

Frans Halsmuseum / Koninklijk Museum Schone Kunsten Antwerpen (1997-2001) – ‘Kinderen op hun mooist’. Extern en integraal projectmanagement van een grote overzichts-tentoonstelling van kinderportretten van 1500 tot 1700. Met 80.000 bezoekers in Haarlem en 70.000 in Antwerpen was dit de grootste in Haarlem geproduceerde tentoonstelling ooit.

Stichting Nederland Wereldtentoonstellingen (1999-2000) – Advies en ontwerpbegeleiding van diverse interieurs in het Nederlandse paviljoen. Ingericht als ‘showcase’ van de jongste Nederlandse vormgeving, i.s.m. Nederlands Vormgevingsinstituut.

Stichting 750 jaar Den Haag (1995-1998) – In 1998 bestond Den Haag 750 jaar. Sinds het voorjaar van 1995 was Odding bij de voorbereidingen van dit jubileum betrokken, eerst als inhoudelijk programmaleider en sinds het voorjaar van 1997, samen met Albert Roskam, als algemeen coördinator. Uiteindelijk bestond het jubileumprogramma uit 253 officiële jubileumprojecten, georganiseerd door meer dan 425 instellingen, ondersteund door 350 sponsors en 110 subsidiënten.

Stichting Goed Industrieel Ontwerp (1993-1999) – Mede-oprichting en vervolgens projectleiding van het Nederlandse keurmerk voor goed ontworpen producten. De erkenning Goed Industrieel Ontwerp is een jaarlijks project met ondermeer een uitgebreide catalogus en tentoonstelling.

Stichting Grote Kerk Den Haag (1993-1994) – ‘Het Grote Gedicht, Indrukken van de Nederlandse beeldhouwkunst vanaf 1945’. Projectleiding van een grote overzichts-tentoonstelling met catalogus van de moderne Nederlandse beeldhouwkunst in de Grote Kerk te Den Haag (zomer 1994).