Ruim vier jaar na de aankondiging van de samenwerking tussen Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek kan een eerste balans worden opgemaakt. Er is veel bereikt. Voor de beide Roombeekmusea stond de voorbije periode in het teken van het optimaal benutten van de kansen die de nieuwe samenwerking bood. Maar als er ultimo 2020, ondanks het succes, één ding duidelijk werd dan was het wel dat de transformatie van de beide musea nog lang niet af was en dat een nieuw transformatieplan voor de periode 2021-2024 nodig was. 

In de afgelopen jaren jaren en vooral in 2020 (het jaar waarin de pandemie toesloeg) hebben de medewerkers van de Roombeekmusea een aantal ambitieuze vernieuwingsplannen bedacht en uitgewerkt. Wie goed naar die plannen kijkt ziet een patroon. Althans zo verging het ons. Alle in het transformatieplan beknopt beschreven plannen hebben tot doel om de musea ‘binnenste buiten’ te keren. Soms vooral programmatisch. Regelmatig ook letterlijk. 

Lees hier het transformatieplan van Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek voor de periode 20121-2024.

Mundomotorium uit de ‘Collectie Kamphuis’ in De Museumfabriek te Enschede.

Musea gaan over vroeger. Dat wat was in plaats van dat
wat is, zo wordt gedacht.
Wij willen een museum

over hier en nu en over jou en over ons.
Dwalen, maar niet verdwalen,
door ruimte en tijd,
langs bossen, over velden en door dorpen en steden, tussen planten, dieren en machines

volg je het eigen pad. Mensen ook…
Jij, wij, zij, vroeger en nu

Wie we zijn en wat ons drijft.
Meedoen!
Verbazen en verwonderen. Veelstemmig
zowel van toen als tegenwoordig. Over wat verandert en wat ook niet, wat ons maakt en wat ons bindt.