Biography2021-09-04T11:45:51+00:00

Arnoud Odding: “De wereld bekijk ik met een museumbril. Ik denk en schrijf over musea, ik bezoek musea, werk in musea en daarbij sleutel ik er ook nog aan. Zo bekeken ben ik redelijk monomaan. Zelf vind ik trouwens dat dat meevalt want musea gaan in mijn visie over werkelijk alles. Of, anders gezegd, ze gaan over de ‘samenhang der dingen’. De samenhang der dingen is het motto dat ik ooit bedacht voor het genootschap Natura Artis Magistra, ofwel Artis in Amsterdam. Dat motto is ook mijn persoonlijk motto geworden. Bij Artis ging het over de samenhang tussen natuur en cultuur; tussen verleden, heden en toekomst; tussen mens en dier en tussen kunst en wetenschap. Musea zijn de mooiste vrijplaatsen voor de menselijke geest die we hebben: plekken van verwondering, bewondering, studie, begrip, afgrijzen en doelloos dwalen. Musea zijn er voor iedereen.”

“Toen iemand mij vroeg om te kiezen op welke doelgroepen het Nationaal Glasmuseum in Leerdam – waarvan ik ruim zes jaar directeur was – zich moest richten, kon ik niet kiezen. Het was voor de liefhebber van het ambacht en voor kunstenaars; voor de groep bejaarden op de tribune van de blazerij en voor de student industrieel ontwerpen. Marketeer Paul Mertz bedacht, zonder dat hij mijn persoonlijk motto kende, de slogan: ‘Glas van alle kanten’. Die drie woorden bepaalden de verbazingwekkend rijke koers die het museum daarna vond.”

“En nu werk ik al weer een tijdje in Enschede bij Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek die net als Artis en het Glasmuseum op zoek waren naar een helder profiel. Was Rijksmuseum Twenthe een rijksmuseum of toch een Twents museum? Voor de tukkers of voor heel Nederland? Voor de oude of de moderne kunst? Het zal niemand verbazen dat het dat allemaal is. Rijksmuseum Twenthe is een netwerkmuseum dat lokaal en regionaal sterk verankerd is maar dat ook nationaal en internationaal denkt en programmeert. Dat zich niet alleen richt op de oudere kunst maar ook op de nieuwste ontwikkelingen waarbij kunst, technologie en ondernemerschap onverwachte verbanden aangaan.

Artis, het Nationaal Glasmuseum, Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek gaan allen over de samenhang der dingen. Daarbij hebben ze alle vier een avontuurlijke koers gevonden die wortelt in de eigen ontstaansgeschiedenis. Maar daarmee houdt iedere gelijkenis ook werkelijk op.”

“de mooiste vrijplaatsen voor de menselijke geest…”

Arnoud Odding studeerde museologie en kunstgeschiedenis in Leiden. Hij is oprichter en directeur van het organisatiebureau O dubbel d dat zich aanvankelijk specialiseerde in de realisatie van tentoonstellingen en prijsvragen. Gaandeweg de jaren negentig werden deze projecten steeds grootschaliger en complexer, zoals het stadsjubileum 750 jaar Den Haag in 1998. Eind jaren negentig werd de focus verlegd naar de conceptvorming en vervolgens het management van grootschalige tentoonstellingsprojecten in musea. Vanaf 2002 staat de advisering en revitalisering van musea en andere culturele instellingen centraal.

Begin 2004 publiceerde hij samen met Tiziana Nespoli een boek onder de titel Het gedroomde museum. Het gedroomde museum is een pamflet voor culturele vernieuwing, dat terug gaat naar de 18e eeuwse wortels van musea als plekken waar kennis geïnterpreteerd werd en waar interpretaties bediscussieerd werden. Een visie die er op gericht is om het museum zijn oude plek in het centrum van het culturele en wetenschappelijke debat te laten hernemen. Op verzoek van de Stichting DOEN schreef hij in 2011 een vervolg op dit boek onder de titel ‘Het Disruptieve Museum’. Dit tweede boek gaat over musea in de netwerksamenleving. Het disruptieve museum is het netwerkmuseum het museum dat een radicaal nieuw antwoord geeft op de vraag naar het bestaansrecht.

De vraag hoe kunst, wetenschappen en musea het vraagstuk van identiteit en relevantie kunnen benaderen, loopt als een rode draad door het werk van Arnoud Odding.