[English below]

O dubbel d helpt musea en andere culturele instellingen met grote veranderingen.

Met research, met workshops, met visie- en programmaontwikkeling, concepting, organisatieontwikkeling, met een beleidsplan, of wat er ook maar nodig is. Altijd anders! Immer vooruit! 

Musea kunnen over van alles gaan, maar als ze niet zijn aangesloten op de vragen van onze tijd verliezen ze hun urgentie, hun betekenis. Een museum is als een lens die telkens opnieuw scherpgesteld moet worden.

Meer dan ooit is dat scherpstellen van belang in een tijd waarin alles van waarde in beweging is. De relevantie van gisteren is immers niet meer die van vandaag, laat staan die van morgen. Musea, archieven, bibliotheken en andere erfgoed- en culturele instellingen kunnen niet stil blijven staan. Ze veranderen om het momentum te hervinden en de authenticiteit te bewaren.

U wilt vooruit. Bel of mail voor een kennismaking.

A museum is like a lens that needs to be refocused over and over again…

Moving museums forward

O dubbel d supports museums and other cultural institutions with major transformations.

With research, analyses, workshops, with vision and programme development, with concepting, with a strategic plan, or whatever is needed. Always different! Always moving forward! 

Museums can be about anything, but if they are not connected to the wonders of our time, they lose their urgency, their substance. A museum is like a lens that needs to be refocused over and over again.

More than ever, this focusing is important at a time in which everything of significance is in a state of flux. After all, yesterday’s relevance is no longer today’s, let alone tomorrow’s. Museums, archives, libraries and other heritage and cultural institutions cannot stand still. They are changing to regain momentum and maintain authenticity.

You want to move forward! Call or email for an introduction.