Home2021-09-04T11:57:13+00:00

Arnoud Odding denkt en schrijft over musea en daarbij sleutelt hij er ook nog aan. Musea zijn de mooiste vrijplaatsen voor de menselijke geest die we hebben…

De vraag hoe musea het vraagstuk van identiteit en relevantie kunnen benaderen, loopt als een rode draad door de vele uitgevoerde opdrachten…

Beauty is a line

“Vanaf het begin van de 20e eeuw neemt de lijn in de beeldende kunst de vrije vlucht. Nauwkeurig gezette, studieuze lijnen ....

Het museum binnenste buiten

Ruim vier jaar na de aankondiging van de samenwerking tussen Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek kan een eerste balans worden opgemaakt. ....

De Naakte Waarheid

In het voorjaar van 2013 reed ik met conservator Paul Knolle dwars door Nederland en Vlaanderen, naar het Koninklijk Museum voor ....

Ars longa, vita brevis

Zoals de wetenschap er is om ons te helpen greep te krijgen op de werkelijkheid door ondubbelzinnige verklaringen te zoeken zo ....